Printaj članak

Gurati glavu u pijesak

Utorak, 02. ožujka 2010.

Suprotno općem mišljenju, noj ne gura glavu u pijesak da izbjegne opasnost. Noj može trčati brzinom preko 70 km na sat, snažno se ritati i kljunom udarati. Kao najveća i najbrža ptica na svijetu , ne mora zbog opasnosti gurati glavu u pijesak. ''Gurati glavu u pijesak'' je izraz kojim opisujemo nekog koji želi izbjeći svoje nedostatke ili one drugih osoba. Prorok Natan nije dopustio kralju Davidu da zanemari i zaboravi svoje grijehe. Bio je potreban hrabar čovjek da se suoči s kraljem i kaže mu sve o njegovim grijesima. Natan je bio poslušan Bogu i mudar u pristupu kralju Davidu.   Apostol Pavao je poticao vjernike u crkvi da se suoče s grijehom. Napisao je: ''Braćo, ako i upadne tko u kakav prekršaj, takvoga vi duhovni ispravljajte u duhu blagosti! I pazi na samoga sebe da i ti ne budeš iskušan!'' Svoju braću i sestre po Kristu moramo suočiti s njihovim grijesima da bi se duhovno obnovili i uspostavili zajedništvo s Bogom. Moramo također biti svjesni da nismo imuni na slične napasti i kušnje. Ne bismo, dakako, trebali tražiti grijehe u životu drugih vjernika. Ali ne bismo trebali ni gurati glavu u pijesak kad ih moramo suočiti s njihovim grijehom i opomenuti ih.   Nebeski Oče, pomozi mi da danas pazim što i kako govorim, da se s istinom i činjenicama suočim, sa zlom da budem blag i pažljiv kad nekome ukazujem na njegove pogreške i prekršaje.   One koje ogovaramo želimo uništiti, one koje opominjemo želimo obnoviti.    

- Albert Lee