Printaj članak

Pusti da te ljubim

Utorak, 10. siječnja 2017.

Zašto se bojiš? Čega te strah? U mojoj ljubavi toga nema.   Zašto mi braniš? Ne govori da ne smijem. Molim te, pusti da te ljubim.   Pusti da ti ljubim rane, da ih zacijelim. Ne tvoj dečko, ne tvoja djevojka, nijedna druga osoba, ni tvoj posao, tvoj sport. Pusti mene da ti liječim rane. One od kojih si već umoran, one podsmjehe koje proživljavaš, poniženja koja ti se nameću, samoću koja te guši.   Pusti mene koji sam te stvorio, mene koji sam te želio prije svega. Pusti da te ljubim. Tu tvoju samoću, tu tvoju slabost, tu tvoju unakaženost. Ne moraš napraviti ništa, ja ti dajem sve, samo pusti da te ljubim. Jer i prije nego si postao, ja te volim. Baš takvog kakav jesi. Ispred mene se ne moraš skrivati, samo dati da te liječim. Ja sam na križu raširio ruke za tebe. I da si bio jedini na svijetu, sve bih jednako prošao jer te ljubim.   Nitko svoje srce ne može za tebe zatvoriti onoliko koliko sam ja svoje ruke raširio i otvorio ti svoje naručje.   I tako raširenih ruku ja te čekam.   Nakon svih rana, nakon svih nepravdi, nakon svih boli, ja te čekam. Ja te želim.   Pusti zato sada sva opravdanja, sve strahove, svu ljutnju, pusti svaku ispriku i samo mi daj da te ljubim.   Ja sam veći od svega toga. Jači od tvojih slabosti, veći od tvoga grijeha.   Ja, svemogući Bog, tvorac svega, ljubio sam i ljubim tebe do kraja.

- Hrvoje Abraham Milićević