Printaj članak

Sv. Franjo, preziratelju svijeta, moli za nas!

Utorak, 11. kolovoza 2009.

Litanije su, od niza zaziva, sastavljene molitve (hvalbene, zahvalne i prosidbene) koje se prepoznaju po višestrukim ponavljanjem izreka ili odpjeva („Smiluj nam se“, „Molite za nas“, itd.) Pojam litanija dolazi od grčke riječi lite koja znači molitva, prošnja.   Kršćani ih mole ili pjevaju u pučkim procesijama, hodočasničkim okupljanjima i na drugim vjerničkim skupovima, ali ih mole i u činima osobne pobožnosti. Ljudska duša prepoznaje dobra, milosti, izvanredna Božja djela, čudesne zahvate i želi častiti i slaviti Boga. Priroda i njezina čudesna slika nukaju čovjeka da zahvali, da veliča Boga stvoritelja.   Promatrati svece je ljepša slika od pogleda na svemir ili prirodu. Oni su čudo Božje u povijesti. Oni su nam približili nevidljivog i neshvatljivog Boga: Nitko se više ne boji Boga od kako ga prepozna sv. Franjo kao raspetu ljubav. Zavoljeli smo njegov križ, rane i njegovu muku.   Sve klasične litanije imaju zajedničko: zaziv Presvetog Trojstva: Oca kao Stvoritelja svega, Isusa Krista kao Otkupitelja, te Duha Svetoga kao posvetitelja i životvorca. Zatim se u litanijama svecima prepoznavaju i odabiru kreposti koje je svetac u svom životu živio i pokazao.   Jedan od zaziva našem sv. Ocu Franji je: Sveti Franjo preziratelju svijeta, moli za nas. Svijet i njegov duh je sve ono što je negativno. Sve ono što neprijatelj čovjeka Sotona posjeduje i s čim zavodi djecu Božju. To je jednostavno svijet grijeha, svijet otuđenja čovjeka, svijet koji ruši naše dostojanstvo i naš mir. Redovničkim zavjetima kršćanin se suprotstavlja svijetu i njegovim vrednotama, a to je uvijek užitak, sebeljublje, preziranje i odbacivanje Božjeg djela i programa s čovjekom. Sveti Franjo se doslovnim siromaštvom usprotivio ljudskoj pohlepi, sebeljublju i svakoj ovisnosti i navezanosti na ovozemaljsko.   Danas je ta sloboda neprimjetna u našem životu. Naša auta, naše odijevanje, naši raskošno namješteni samostani i stanovi ne pokazuju slobodu.   Stoga je zaziv svetom Franji, preziratelju svijeta, svjetskih veličina i ideala danas vrlo aktualan. Ne samo ovisnost od droge i narkotika, alkohola i užitka svih oblika, već i zarobljenost modom i njezinim veličinama je opasnost u našem vremenu. Samo radikalni redovnik i redovnica s dubokim spokojem i osmjehom pokazuju danas našim mladima i obiteljima gdje je i u čemu naš mir, uspjeh i naša sigurnost. Mudrost je uvijek bila znati se ispravno služiti ovozemaljskim dobrima. Biti slobodan od zabluda i ovozemaljskih pogleda na čovjeka, dušu, Boga i Crkvu. Budi slobodan, neka ti sva ovozemaljska dobra služe, a ti služi svom Bogu.  

- Njegovim stopama, broj 8