Bor u framskoj je okićenVine je nešto ostavio u framskoj... 

hmmm..D&G :/ 

otkrili šta je to bilo? :D 

tako je to iz blizine gledano ;) 

a ovo je konačno naš šareni bor ;))